7. ročník

Samo Chalupka Žiaľ

26.03.2013 21:52
vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ a.s.  rok vydania: 1998 redaktorka: Viera Prokešová idea: Láska a smútok zo smrti epiteton: žiaľom uvädlými, smútok hosí metafora: "Nad Tatrou sa nebo kalí" téma básne: žiaľ rým: striedavý: a b a b  forma básne: 5 štvorveršových strof