Samo Chalupka Žiaľ

26.03.2013 21:52

vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ a.s. 

rok vydania: 1998

redaktorka: Viera Prokešová

idea: Láska a smútok zo smrti

epiteton: žiaľom uvädlými, smútok hosí

metafora: "Nad Tatrou sa nebo kalí"

téma básne: žiaľ

rým: striedavý: a b a b 

forma básne: 5 štvorveršových strof